Veda a výskum

 

 

Projekt financovaný Európskou úniou a štátnym rozpočtom

Výskum v oblasti retail management systémov

Phoonio s.r.o. v spolupráci s partnerom projektu Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave realizuje projekt s názvom "Výskum a vývoj v oblasti retail management systémov so zameraním na návrh ideálneho riešenia ako unikátnej platformy využiteľnej v hospodárskej praxi."

Hlavný cieľ projektu: Výskum a vývoj v oblasti retail management systémov so zameraním na návrh ideálneho riešenia ako unikátnej platformy využiteľnej v hospodárskej praxi.

Partner