Medzinárodné telefónne čísla

Možnosť využitia medzinárodných telefónnych čísel (s geografickou aj negeografickou predvoľbou) z viac ako 60 krajín sveta. Využitím medzinárodných telefónnych čísel vám vaši zahraniční zákazníci volajú za štandardné miestne poplatky, alebo úplne zdarma.

S CloudTalk funkciou medzinárodné čísla vám vieme poskytnúť telefónne čísla z viac ako 60-tich krajín sveta. To znamená, že ak vaša firma expanduje do viacerých krajín, vieme každej tejto krajine zabezpečiť vlastné čísla (napríklad v Česku české čísla, v Poľsku poľské, atď.) a vy môžete poskytovať služby zákazníkom v daných krajinách s číslami, ktoré ľudia z týchto krajín poznajú. 

Navyše, je na vás, či sa rozhodnete pre medzinárodné čísla s geografickou predvoľbou (napr. s predvoľbou pre Bratislavu 02, pre Košice 051 atď.) alebo negeografické čísla. Čísla s geografickou predvoľbou sú však zrozumiteľnejšie, príjemnejšie a zákazníci hneď vedia, že za hovor budú platiť miestne poplatky, čím ich zbavíte neistoty o cene za hovor. 

Využitím medzinárodných telefónnych čísel zefektívnite vaše riešenie zákazníckej podpory pre medzinárodné prichádzajúce hovory. Zároveň tiež ide o lacnejší spôsob prijímania medzinárodných hovorov.

Expandujte globálne

Zabezpečte si lokálne či bezplatné telefónne čísla z rôznych krajín alebo prispôsobte vaše existujúce telefónne číslo. Funkcia vám tiež umožní rozšíriť tím vašich operátorov na úroveň firiem s globálnym pôsobením a poskytovať tak výhodnejšie riešenie zákazníckej podpory.

S CloudTalkom môžete smerovať medzinárodné čísla kamkoľvek v rámci danej krajiny, čo znamená, že rozšírenie vašej zákazníckej bázy si nebude vyžadovať presun sídla vašej firmy. 

Riešenie zákazníckej podpory s geografickým smerovaním hovorov

Nastavte smerovanie prichádzajúcich hovorov z určených regiónov alebo krajín na konkrétnu skupinu operátorov alebo priamo na špecifického operátora podľa ich znalostí, vedomostí a predovšetkým podľa jazykových kompetencií. 

Smerovanie zákazníkov na čo najkompetentnejších operátorov zlepšuje kvalitu vašich služieb, zákaznícku spokojnosť a umožňuje efektívne splnenie potrieb volajúceho.

Štatistiky hovorov podľa telefónnych čísel

V CloudTalku si viete štatistiky vašich hovorov filtrovať aj podľa konkrétnych telefónnych čísel. Jednoducho, na základe štatistík k vybraným číslam môžete optimalizovať rôzne procesy vášho call centra ako napríklad:

  • zvyšovanie efektívnosti operátorov
  • zvyšovanie príjmov a znižovanie nákladov vašej spoločnosti
  • zlepšovanie vášho procesu riešenia zákazníckej podpory a tým zvyšovanie celkovej spokojnosti vašich zákazníkov

Na základe takýchto metrík viete lepšie postupovať pri dôležitých obchodných rozhodnutiach. 

Ak máte napríklad e-shop, ktorý pôsobí v dvoch (alebo viacerých) krajinách, viete si pozrieť štatistiky hovorov zvlášť pre každú krajinu a dokonca aj zvlášť pre každé číslo danej krajiny. 

Zakúpenie a vlastné nastavenie medzinárodných čísel

Získanie medzinárodných čísel je rýchle a jednoduché - priamo v CloudTalk rozhraní si viete sami pozrieť dostupné medzinárodné telefónne čísla, rovno si ich zakúpiť a okamžite ich začať používať.

Hneď po zakúpení telefónneho čísla si viete nastaviť všetky potrebné nastavenia prispôsobené vašim obchodným potrebám, ktoré zlepšia zákaznícku skúsenosť:

  • nastavenie vyzváňania – či bude prichádzajúci hovor na toto číslo zvoniť skupine operátorov, alebo len konkrétnemu operátorovi, alebo to bude fax či pokročilý dial plán
  • nastavenie presmerovania hovoru na iné telefónne číslo napríklad v prípade obsadenosti operátorov, či presmerovanie do odkazovej schránky, alebo vypočutie nahrávky o možnosti zavolania spať (aj postupnosť krokov si viete sami nastaviť)
  • nastavenie prevádzkovej doby pre toto konkrétne telefónne číslo vrátane hlášky, ktorá sa zákazníkovi prehrá v prípade, že bude volať mimo prevádzkovej doby
  • nastavenie vlastných pozdravov a špeciálnych informácií (napr. vaše kontaktné údaje)

Medzinárodné telefónne čísla sú dlhodobo finančne výhodné, efektívne pri riešení prichádzajúcich medzinárodných hovorov a znižujú mieru neprijatých hovorov.

 

Chceli by ste vedieť viac o našom riešení pre kontaktné centrá s funkciou Medzinárodné čísla? Poraďte sa s našimi CloudTalk odborníkmi. Vyplňte kontaktný formulár nižšie a začnite s vašou skúšobnou verziou už dnes.

14 dňová bezplatná skušobná verzia

Vyplňte formulár a vyskúšajte si cloudové kontaktné centrum pre inovatívne biznisy sami. Buďte spoločnosťou, ktorú chcú vaši zákazníci. Set up zaberie iba 5 minút.

Zlepšite vašu zákaznickú podporu s CloudTalkom