Kampane

Vytvorte si kampaň s callscriptami a dotazníkmi a nechajte operátorov volať. V reálnom čase viete sledovať priebeh kampane a upravovať ju podľa potrieb tak, aby bola čo najvýkonnejšia.

Vďaka CloudTalku sú telefonické kampane vášho aktívneho call centra prehľadnejšie, plynulejšie a predovšetkým efektívnejšie. Naše kampane tiež ponúkajú rýchle riešenie spojenia so zákazníkmi, ktorým chcete volať. 

V rozhraní, v samostatnom module “Kampane”, si viete jednoducho a rýchlo vytvoriť toľko kampaní, koľko potrebujete. Kampane si viete dopredu naplánovať na presný dátum a čas, kedy sa automaticky majú spustia. 

Aktuálne stavy aktívnych kampaní sú v reálnych časoch zaznamenávané a zobrazované v prehľadných štatistikách a reportoch. Vďaka tomu viete prebiehajúcu kampaň priebežne monitorovať a upravovať ju tak, aby bola čo najvýkonnejšia. 

Ku každej kampani si navyše viete vybrať volacie skupiny či konkrétnych operátorov  - zabezpečíte tak ideálne riešenie spojenia so zákazníkmi, ktorým budú volať operátori, ktorí sa rozumejú danej problematike. 

Využívajte všetky benefity kampaní, ktoré vám ponúka CloudTalk

  • Jednoduché vytvorenie callscriptu: V priebehu pár minút si vytvoríte callscript, ktorý následne priradíte ku kampani (jeden callscript viete priradiť k viacerým kampaniam). 
  • Jednoduché vytvorenie dotazníka: V priebehu pár minút si vytvoríte dotazník (s rôznym výberom odpovedí), ktorý následne priradíte ku kampani (jeden dotazník viete priradiť k viacerým kampaniam). 
  • Volajte iba relevantným kontaktom: Vďaka funkcii Tagovanie kontaktov si viete vaše kontakty označiť. Pri vytváraní kampane sa do nej importujú kontakty podľa vami vybraného tagu (ak máte napr. kampaň s akciou na poistenie auta, tak ku každému kontaktu, ktorý vlastní auto priradíte tag “majiteľ auta”. Tento tag si následne vyberiete pri kampani, čím zabezpečíte, že budete volať iba relevantnej cieľovej skupine)
  • Prediktívne vytáčanie: V momente, keď operátor ukončí predchádzajúci hovor, CloudTalk automaticky vytočí ďalšieho zákazníka. Ide o rýchle riešenie spojenia so zákazníkmi, s ktorým sa výrazne zvyšuje efektivita operátorov.
  • Exporty kampaní: CloudTalk umožňuje exportovať dáta z kampaní buď vo formáte XLS alebo cez CloudTalk API. Môžete si sťahovať výsledky kampaní, nahrávky hovorov, odpovede z dotazníka a ďalšie údaje. 
  • Nahrávanie hovorov: Ku každej kampani máte možnosť zapnúť nahrávanie hovorov. Nahrávky máte stále k dispozícii, takže si ich môžete kedykoľvek prehrať. 

Zvýšte úspešnosť vašich kampaní 

S CloudTalkom budú vaše kampane personalizované. V momente, keď zákazník zodvihne prichádzajúci hovor, operátorovi sa zobrazí prehľadná tabuľka, s ktorou pracuje počas celého rozhovoru. Na jednom mieste tak vďaka funkcii Kampane, ktorá zlepšuje a zrýchľuje riešenie spojenia so zákazníkmi, vidí:

  • údaje o zákazníkovi - meno, tel. číslo, email, spoločnosť, odvetvie, adresu, vlastné polia s vami vybranými parametrami (napríklad obľúbené auto, technická zručnosť a iné) a ďalšie
  • callcsript, vďaka ktorému môže viesť rozhovor systematicky hneď od začiatku
  • dotazník, ktorý výpĺňa priamo počas hovoru so zákazníkom
  • buttony pre rýchle zakliknutie výsledku hovoru - predaj, má záujem, nemá záujem, preplánovať, nevolať znovu, preskočiť

S CloudTalk funkciou Kampane zvýšite efektívnosť a úspešnosť predajov pri vašich telemarketingových aktivitách.

 

Chceli by ste vedieť viac o našom riešení pre aktívne call centrá s funkciou Kampane? Poraďte sa s našimi CloudTalk odborníkmi. Vyplňte kontaktný formulár nižšie a začnite s vašou skúšobnou verziou už dnes.

14 dňová bezplatná skušobná verzia

Vyplňte formulár a vyskúšajte si cloudové kontaktné centrum pre inovatívne biznisy sami. Buďte spoločnosťou, ktorú chcú vaši zákazníci. Set up zaberie iba 5 minút.

Zlepšite vašu zákaznickú podporu s CloudTalkom