IVR pre manažment zákazníckej podpory

Vytvorte si vlastné (aj viacúrovňové) hlasové menu, ktoré prevedie volajúceho možnosťami a zaistí, že volajúci sa vždy dovolá na správne oddelenie, správnemu operátorovi či správnej skupine operátorov, prípadne mu poskytne správne informácie cez vlastné hlášky.

CloudTalk funkcia IVR (interaktívna hlasová odpoveď) zvyšuje úroveň poskytovaných služieb v call centre. Automatizuje prácu, čím uľahčuje manažment zákazníckej podpory vášho call centra. 

IVR je automatizovaný hlasový telefónny systém, ktorý komunikuje s volajúcim. Volajúci najskôr počúva hlasové menu IVR systému, následne odpovedá prostredníctvom výberu tlačidla na klávesnici v jeho telefóne a systém potom reaguje na zadanú odpoveď. Systém na základe vybraných možností buď volajúcemu poskytne požadované informácie (napr. o stave účtu, objednávky atď.) alebo presmeruje hovory na správneho operátora.

Využíva sa nielen pri bežných prichádzajúcich hovoroch, ale aj pri odchádzajúcich notifikáciách - napr. pripomienky úhrady. Nastavte vaše IVR podľa špecifických obchodných potrieb, zefektívnite tým prácu a vytvoríte profesionálnejší zákaznícky zážitok. 

Viac-úrovňové IVR

Funkcia viac-úrovňové IVR umožňuje v rámci menu vytvárať niekoľko úrovní (vetiev). Napríklad, ak volajúci zvolí „1“, pretože potrebuje „asistenciu“, bude prepojený do ďalšieho IVR menu, kde mu hlas zo záznamu povie, že po voľbe „2“ získa „asistenciu pri nákupe“. Následne je hovor smerovaný na operátora, ktorý je pripravený pomôcť zákazníkovi s nákupným procesom.

Automatické smerovanie

Nastavením špecifických hlasových výziev a odpovedí v IVR menu budú mať vaši zákazníci informácie dostupné bez čakania. Pomocou funkcie IVR sa volajúci vedia dozvedieť požadované informácie aj bez prepojenia na operátora. Napr. po vypočutí hlasovej výzvy na zadanie čísla objednávky ho volajúci vyťuká do klávesnice a IVR mu odpovie, v akom stave je jeho objednávka.

V prípade prepojenia na operátora využíva funkcia CloudTalk IVR relevantné informácie o každom volajúcom, na základe ktorých smeruje volajúceho na najvhodnejšieho operátora alebo oddelenie, čím zlepšuje váš manažment zákazníckej podpory.  

Smerovanie z IVR na telefón

CloudTalk funkcia, ktorú váš operátor ocení v čase svojej neprítomnosti na oddelení. Zákazníci sú prostredníctvom IVR prepojení priamo na jeho mobilný telefón. Hovory so zákazníkmi môže teda operátor pokojne vybavovať aj z iného oddelenia, prípadne z domu.

Smerovanie hovorov na hlasovú službu

Smerujte volajúcich priamo na hlasovú službu po tom, ako zvolia špecifickú IVR výzvu. S CloudTalkom si môžete jednotlivé výzvy prispôsobiť a monitorovať. Znížením počtu hovorov dokáže váš tím ušetriť až 80 % času.

Efektívny manažment zákazníckej podpory s funkciou IVR

Nesmerujte všetky hovory priamo na operátora, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak v IVR menu zverejníte najvyhľadávanejšie informácie ako napríklad otváracie hodiny, adresu a kontaktné údaje firmy, operátori sa tak môžu venovať špecifickejším potrebám zákazníkov.  

Samoobslužná funkcia CloudTalk IVR prináša výhody na oboch stranách call centra. Zákazníci, ktorí nemajú záujem o rozhovor s operátorom, môžu byť obslúžení v rámci IVR menu. A naopak zákazníci, ktorí chcú byť prepojení k operátorovi sú vďaka IVR prepojení na kompetentného operátora, čím zvyšujete ich spokojnosť. Operátori sú tak oslobodení od dennej rutinnej práce.

Email reporty

Volajúci zadávajú do IVR informácie, ktoré sú pre vašu firmu dôležité. Napríklad po automatickom vypočutí stavu objednávky sa IVR ešte opýta volajúceho, ako bol zatiaľ spokojný so službami. Má na výber možnosť áno – zvolením tlačidla „1“ alebo možnosť nie – zvolením tlačidla „2“.

Funkcia email reportov vám údaje zasiela v pravidelných intervaloch. Prijímajte reporty v Excel formáte na dennej, týždennej či mesačnej báze a podporíte tak automatizáciu a efektivitu vášho tímu.


IVR znižuje priemerný čas volania operátora až o 40 %.

 

Chceli by ste vedieť viac o našom nástroji pre kontaktné centrá s funkciou IVR (Interaktívna hlasová odpoveď)? Poraďte sa s našimi CloudTalk odborníkmi. Vyplňte kontaktný formulár nižšie a začnite s vašou skúšobnou verziou už dnes.

14 dňová bezplatná skušobná verzia

Vyplňte formulár a vyskúšajte si cloudové kontaktné centrum pre inovatívne biznisy sami. Buďte spoločnosťou, ktorú chcú vaši zákazníci. Set up zaberie iba 5 minút.

Zlepšite vašu zákaznickú podporu s CloudTalkom