CloudTalk a GDPR

Nariadenie EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR) nastavilo nový štandard, ako majú spoločnosti používať a chrániť údaje občanov EÚ. CloudTalk sa zaväzuje, že vás bude podporovať k tomu, aby ste spĺňali toto naradenie GDPR. Na tejto stránke nájdete všetko potrebné o GDPR v službe CloudTalk a o tom, ako sa na to pripravujeme.

Dôvera je v cloude tou najdôležitejšou súčasťou. CloudTalk sa zaväzuje k poskytovaniu bezpečného riešenia a ochrane vášho súkromia.

Je call centrové riešenie od CloudTalku v súlade s GDPR?

Áno, služba CloudTalk v súčasnosti spĺňa podmienky GDPR.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Šifrovanie dát

Služba CloudTalk šifruje všetky údaje odoslané prostredníctvom webových stránok pomocou protokolu HTTPS. CloudTalk takisto šifruje aj všetky citlivé informácie a heslá s najnovšími algoritmami. Používame iba silné šifrovacie algoritmy a funkcie ako HSTS a Perfect Forward Secrecy. Hovory uskutočnené prostredníctvom našich aplikácií sú na ceste od operátorov tiež šifrované.

Hosting a dátové úložisko

CloudTalk používa dátové centrá tretích strán s najrozšírenejšími certifikáciami (Tier III + alebo IV, ISO 27001, PCI-DSS). Všetky zariadenia zahŕňajú aj fyzickú ochranu.

Riešenie havárií a výpadkov

CloudTalk je pripravený aj na možné kritické výpadky prvkov infraštruktúry. Celá naša infraštruktúra a dáta v nej sú rozložené do viacerých nezávislých zón a v prípade zlyhania niektorej častí budú fungovať aj naďalej.

Bezpečnosť hlasu

Obmedzenie prihlásenia - nastavte si zoznam krajín, z ktorých sa vy a vaši operátori môžete prihlasovať.
Medzinárodné hovory - zúžte výber, do ktorých krajín môžu vaši operátori telefonovať. Odprúčame vám nenastavovať si celý svet, ale skutočne len tie krajiny, ktoré využívate. Takisto pre každého operátora môžete nastaviť maximálny kredit, ktorý môže denne prevolať. Využite tieto nastavenia pre zvýšenie bezpečnosti vášho call centra.

Používateľské oprávnenia

Každý váš zamestnanec by mal využívať svoje používateľské konto na prístup do CloudTalku. Každému z nich nastavte také práva, aké skutočne potrebuje - administrátor, analytik, operátor.

Bezpečnosť API

Všetky údaje odosielané cez CloudTalk REST API sú šifrované (TLS/SSL). Prístup do API je obmedzený len pre autorizovaných používateľov s loginom a bezpečnými API tokenmi.

Dôvernosť údajov

Všetky zmluvy so zamestnancami obsahujú dohodu o mlčanlivosti (NDA).

Ako vám môže CloudTalk pomôcť v úsilí o dodržiavanie pravidiel GDPR?

Call centrové riešenie CloudTalk poskytuje zákazníkom množstvo funkcií, ktoré môžu pomôcť zvýšiť vašu bezpečnosť a spĺňať podmienky GDPR. Nikdy nie je príliš skoro na to, aby ste mohli začať s GDPR a skontrolovať postupy vašej spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Existuje niekoľko spôsobov, ako vám môže CloudTalk pomôcť.

Odstrániť kontakt: "Právo na zabudnutie" - Kontakty môžete kedykoľvek vymazať. Zmazaním kontaktu budú odstránené všetky jeho údaje okrem samotných hovorov a ich nahrávok. Hovory však už nebudú priradené ku konkrétnemu kontaktu a bude ich možné identifikovat iba pomocou telefónneho čísla. Zmazanie kontaktu môžete aj zautomatizovať pomocou našej API.

Zmazanie nahrávky: Keď budete potrebovať zmazať komunikáciu so zákazníkom, tak si to už viete spraviť sami. Či už ručne, alebo pomocou našej API. V momente ako nahrávku zmažete, tak bude odstránená zo všetkých našich služieb.

Prístup k nahrávkam: Pri každom operátorovi si viete nastaviť, či môže pristupovať k nahrávkam a či ich môže iba prehrávať, alebo aj sťahovať. Viete tak zvýšiť bezpečnosť vašich dát.

Logovanie prístupov: "Právo na prístup" - Pridali sme vám nové rozhranie, ktoré vám umožní prezerať si kto k vaším údajom pristupoval. Budete si sami vedieť zistiť kto, kedy a k akým údajom v CloudTalku pristupoval.

Export údajov vášho zákazníka: "Právo na prenositeľnosť" - U nás sú vaši zákazníci vedení ako "Kontakty". Sami si viete jednoducho vyexportovať celú históriu komunikácie s konkrétnym zákazníkom do Excel súboru. A v prípade potreby ju poskytnúť zákazníkovi. Export údajov si viete spraviť aj pomocou API.

Odstránenie údajov z integrácií: Niekedy nastane situácia, keď potrebujete zmazať údaje z integrácií (napr. konkrétne objednávky), ale ponechať si ostatné údaje o kontakte. Jednoducho stačí využiť naše API a záznamy môžete automaticky odstrániť, alebo môžete vymazať jednotlivé záznamy priamo cez CloudTalk rozhranie v detaile kontaktu.

Ďalšie zdroje

Máte otázky?

Kontaktujte nás na prostredníctvom emailu na [email protected]

14 dňová bezplatná skušobná verzia

Vyplňte formulár a vyskúšajte si cloudové kontaktné centrum pre inovatívne biznisy sami. Buďte spoločnosťou, ktorú chcú vaši zákazníci. Set up zaberie iba 5 minút.

Zlepšite vašu zákaznickú podporu s CloudTalkom