Funkcionality na úrovni svetových call centier

Objavte funkcie, ktoré zlepšujú komunikáciu so zákazníkmi, ale hlavne zefektívňujú prácu ľudí.

Základné funkcie

Zlepšite kvalitu vašej zákazníckej podpory pomocou pokročilých call centrových funkcií

Nahrávanie hovorov

CloudTalk vie automaticky náhrávať všetky hovory. Po ich skončení si viete nahrávky prehrať priamo z internetového prehliadača odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Sledovaním nahrávok viete zlepšiť vašu interakciu so zákazníkmi.

Čítať viac

Volacie skupiny

Vytvorte si vlastné volacie skupiny. Prichádzajúce hovory sú radené do volacích skupín podľa nastavených pravidiel a následne distribuované voľným operátorom v skupine. Samozrejmosťou je možnosť volajúcemu prehrať úvodnú hlášku.

Čítať viac

Medzinárodné čísla

Možnosť využitia medzinárodných telefónnych čísel (s geografickou aj negeografickou predvoľbou) z viac ako 60 krajín sveta. Využitím medzinárodných telefónnych čísel vám vaši zahraniční zákazníci volajú za štandardné miestne poplatky, alebo úplne zdarma.

Čítať viac

Farebné (bezplatné) čísla 0800/0850

Možnosť využitia zelených bezplatných (0800) a modrých (0850) telefónnych čísel. Poskytovaním služby farebné telefónne čísla vám zákazníci môžu volať zdarma, alebo za zvýhodnenú cenu. Získate tak konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam.

Čítať viac

Skrátené čísla

Zaobstarajte si skrátené päťmiestne telefónne čísla 16 xxx, 17 xxx alebo 18 xxx.

Čítať viac

Callback

CloudTalk vie v prípade nevybavených hovorov automaticky zavolať vašim zákazníkom späť. Ak sa vám vaši zákazníci nedovolajú, ich zmeškaný hovor sa zaznamená do systému, ktorý po istom čase opätovne vytáča ich telefónne číslo, kým nedôjde k úspešnému spojeniu zákazníka s operátorom.

Čítať viac

Interné označenie tel. čísla

Používa vaša spoločnosť viac telefónnych čísel? Pomenujte si ich, aby vaši zamestnanci a operátori hneď vedeli, na ktoré vaše číslo zákazník práve volá a ako sa majú predstaviť.

Čítať viac

Prevádzkova doba

Nastavte si prevádzkovú dobu, kedy ste pre vašich zákazníkov dostupný. Mimo prevádzkovej doby je možné zákazníkom napr. prehrať vlastnú hlášku, presmerovať ich na iné telefónne číslo, presmerovať do hlasovej schránky, alebo využiť rôzne kombinácie.

Čítať viac

Vlastné hlášky

Úvodná hláška je vaša prvá interakcia s volajúcim zákazníkom. CloudTalk vám prináša možnosť vytvorenia si vlastných hlášok, ktoré budú prehrané volajúcim v rôznych situáciách podľa potreby (volania mimo prevádzkovej doby, čakanie na voľného operátora atď.).

Čítať viac

Voicemail / Odkazová schránka

Vytvorte si individuálne alebo skupinové hlasové odkazové schránky. Ak vám volajúci zanechá hlasovú správu, viete si ju hneď prehrať priamo z internetového prehliadača odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Čítať viac

Interné hovory / Klapky

Každý používateľ, operátor, volacia skupina či oddelenie má pridelené vlastné interné číslo / klapku. Takto môžete jednoducho uskutočniť interný hovor, prípadne bez prerušenia presmerovať hovor od zákazníka na iného operátora.

Čítať viac

Tagovanie / označenie kontaktov

Priraďte každému kontaktu niektorý z tagov, ktoré si sami vytvoríte. Tagy vám umožnia jednoduchšie vyhľadávať kontakty, zaraďovať ich do kategórií a rýchlo identifikovať o aký kontakt ide.

Čítať viac

Custom field / Vlastné polia

Vytvorte si vlastné polia pre doplnenie ďalších dôležitých informácií a údajov o vašich zákazníkoch, ktoré potrebujete pre váš biznis.

Čítať viac

Blacklist

Zostavte si váš Blacklist s nežiadúcimi telefónnymi číslami. Eliminujete tak prichádzajúce či odchádzajúce hovory, ktoré pre vašu spoločnosť nie sú relevantné.

Čítať viac

Tagovanie / označenie hovorov

Priraďte ku každému hovoru tag, ktorý si sami vytvoríte. Takéto označenie vám umožní zaraďovať hovory do rôznych kategórií a rýchlo identifikovať, o aký typ hovoru ide.

Čítať viac

Pokročilé smerovanie hovorov

Nasmerujte hovory vždy k správnemu človeku na základe vami zadefinovaných pravidiel

Automatická distribúcia hovorov (ACD)

Automatické, inteligentné a efektívne smerovanie prichádzajúcich hovorov na základe všetkých dostupných informácií, vďaka ktorému sú volajúci presmerovaní vždy na najvhodnejšieho operátora, či skupinu operátorov.

Čítať viac

Hlasové menu (IVR)

Vytvorte si vlastné (aj viacúrovňové) hlasové menu, ktoré prevedie volajúceho možnosťami a zaistí, že volajúci sa vždy dovolá na správne oddelenie, správnemu operátorovi či správnej skupine operátorov, prípadne mu poskytne správne informácie cez vlastné hlášky.

Čítať viac

Skill based routing

Automatické smerovanie prichádzajúcich hovorov na konkrétnych operátorov na základe ich skúseností a zručností (skills) podľa špecifických potrieb volajúceho. Operátorom nastavíte úroveň ovládania jednotlivých zručností.

Čítať viac

Pokročilý dial plán

Inteligentné smerovanie hovorov na základe presne definovaných pravidiel podľa vašich potrieb a preferencií. S funkciou Pokročilý dial plán môžete vaše prichádzajúce hovory do kontaktného centra riadiť krok po kroku.

Čítať viac

Smerovanie na základe volajúceho

Inteligentné smerovanie prichádzajúcich hovorov na základe telefónneho čísla volajúceho podľa definovaných pravidiel.

Preferovaný operátor

Nastavte ku každému zákazníkovi preferovaného operátora, aby boli jeho hovory smerované primárne na neho. Vďaka komunikácii s jedným človekom je vaša zákaznícka podpora osobnejšia, efektívnejšia a príjemnejšia.

Čítať viac

Automatické odchádzajúce číslo

CloudTalk umožňuje nastaviť odchádzajúce číslo automaticky podľa toho, do akej krajiny voláte. Vašim zahraničným zákazníkom tak prichádza miestny a nie medzinárodný hovor.

Čítať viac

Ring groups / Vyzváňacie skupiny

Funkcia zabezpečí, že prichádzajúce hovory od zákazníkov budú zvoniť viac ako jednému, prípadne všetkým operátorom vo Vyzváňacej skupine. Vďaka tomu sa výrazne skráti váš reakčný čas a zlepší zákaznícka podpora.

Čítať viac

Automatické presmerovanie hovorov

Vďaka nášmu riešeniu telefónnej ústredne sa vám vaši zákazníci vždy dovolajú. CloudTalk umožňuje automaticky presmerovať prichádzajúci hovor na vami zadané telefónne číslo vždy, keď sú operátori počas prevádzkovej doby obsadení alebo nedostupní.

Čítať viac

Štatistiky a monitoring hovorov

Zlepšite kvalitu vášho VoIP call centra podrobnými štatistikami a monitorovaním hovorov

Štatistiky hovorov

Trackujte výkonnosť vášho call centra. CloudTalk je systém skutočne využívajúci dáta. Komplexné štatistiky o hovoroch, operátoroch a volacích skupinách na jednom mieste. Robte dôležité rozhodnutia na základe relevantných dát.

Čítať viac

Wallboard

Získajte reálny obraz o stave vášho call centra v cloude na monitoroch. Wallboard vám umožní zabezpečiť vyššiu produktivitu zamestnancov, kratšiu dobu čakania, okamžité riešenie potrieb a spokojnosť volajúcich.

Čítať viac

Real-time dashboard

Sledujte, čo sa deje vo vašom call centre v reálnom čase. Všetky dôležité údaje o prichádzajúcich hovoroch či efektivite operátorov budete mať stále k dispozícii a vždy aktuálne.

Čítať viac

Monitoring hovorov

Monitorujte hovory kedykoľvek potrebujete. Získajte informácie o hovoroch vašich operátorov so zákazníkmi a garantujte tak kvalitu vašej zákazníckej podpory.

Čítať viac

Konferenčné hovory

Využívajte možnosť konferenčných hovorov a zlepšite tak spoluprácu vašich tímov. Konferenciu viete zrealizovať v priebehu pár minút a môžete do nej zapojiť aj externé kontakty, napríklad vašich klientov, dodávateľov atď.

Čítať viac

Reporty operátorov

Jednoduchých prístupom k štatistikám o vašich operátoroch priamo v CloudTalku, budete schopný zlepšiť kvalitu vašej zákazníckej podpory a ohodnotiť každého operátora podľa jeho výkonnosti.

Čítať viac

Reporty na mieru

Nestačia vám štatistiky, ktoré vám CloudTalk ponúka? Vďaka filtrom si ich viete sami upraviť, ako potrebujete (napr. podľa operátorov, tel. čísel, skupín, presného časového rozpätia). Získate tak prehľady, ktoré sú dôležité práve pre váš biznis.

Integrácie biznis nástrojov

Jednoducho prepojte CloudTalk s CRM nástrojmi, e-commerce a helpdesk riešeniami

Real-time zákaznícka karta

Operátori vidia všetky informácie o volajúcom na jednom mieste. Počas hovoru so zákazníkom si vedia okamžite pozrieť jeho históriu komunikácie, objednávky, chat alebo poznámky. Zákazníkovi tak dokážu hneď poskytnúť prvotriednu podporu.

Čítať viac

Jednoduchá integrácia

CloudTalk viete jednoducho prepojiť s množstvom CRM, E-commerce či Helpdesk nástrojov, ktoré už používate. Vaši operátori tak vidia na jednom mieste všetky dáta o zákazníkovi, s ktorým práve volajú. Vďaka tomu ho budú schopní obslúžiť komplexnejšie a rýchlejšie.

Čítať viac

API

Prepojte CloudTalk s externými systémami, ktoré pravidelne používate. Integráciu môžete využívať napríklad na import a export kontaktov, pravidelné sťahovanie histórie hovorov, objednávok, ticketov a podobne.

Čítať viac

Zobrazenie volajúceho

Personalizujte vašu komunikáciu so zákazníkmi od úplného začiatku. Zobrazíme vám meno volajúceho, jeho telefónne číslo a ďalšie informácie ešte pred zodvihnutím prichádzajúceho hovoru.

Čítať viac

História komunikácie

Majte celú históriu komunikácie so zákazníkom vždy po ruke. Automaticky vám zobrazíme predchádzajúce hovory, objednávky, chat alebo poznámky, aby operátori nemuseli tieto údaje hľadať naprieč rôznymi systémami.

Čítať viac

Zadajte úlohu priamo z CloudTalku

Pridávajte kontakty, vytvárajte tickety, úlohy, editujte objednávky a iné do vášho CRM, Helpdesk či E-commerce riešenia priamo z CloudTalku. Zefektívnite tým vaše pracovné procesy a vytvoríte efektívnejšie riešenie pre hovory so zákazníkmi.

Čítať viac

Telefónny zoznam

Zlúčte všetky vaše kontakty na jedno miesto. Pomocou integrácií vám umožníme dostať do CloudTalku vaše kontakty z rôznych zdrojov. Operátori tak budú pracovať výkonnejšie.

Čítať viac

Nástroje

Využite užitočné nástroje pre lepší a jednoduchší manažment

Bezpečnosť

Spoľahlivá a bezpečná prevádzka pre vašu telefónnu ústredňu. Bezpečnosť vašich údajov a hlasových VoIP služieb za vás riešime my. Všetky údaje z CloudTalku sú uložené v najmodernejších zabezpečených dátových centrách s monitoringom 24/7.

Čítať viac

Manažment operátorov online

Operátorov vášho call centra si viete sami pridávať, upravovať im údaje a nastavenia či zmazať operátorov, ktorí už u vás nepracujú. Pri manažmente operátorov nás nepotrebujete kontaktovať, všetko si viete rýchlo a jednoducho urobiť sami.

Čítať viac

Neobmedzený počet hovorov

CloudTalk neobmedzuje počet vašich súbežných hovorov. V jednom čase môžete vybavovať toľko prichádzajúcich aj odchádzajúcich hovorov, koľko potrebujete.

Čítať viac

Notifikácie v prehliadači

Pri prichádzajúcom hovore vám automaticky zobrazíme notifikáciu, aby ste sa o hovore dozvedeli hneď a okamžite zistili, kto vám volá.

Možnosť pripojenia pomocou SIP

CloudTalk vám umožní pripojiť si vaše SIP zariadenie alebo váš SIP trunk, pokojne aj od iného operátora.

Responzívny web admin

CloudTalk je dostupný zo všetkých druhov zariadení. Webové rozhranie nástroja sa automaticky prispôsobí rozlíšeniam vášho zariadenia - či už ide o počítač, notebook, tablet alebo smartfón.

Čítať viac

Aktívne call centrum

Zvýšte výkonnosť vašich ľudí, tímu alebo oddelenia pomocou funkcií aktívnych call centier

Prediktívny dialer

Prediktívne vytáčanie umožňuje ešte viac zvyšovať efektivitu a počet odchádzajúcich hovorov. V momente, keď je operátor voľný, CloudTalk automaticky vytočí ďalší odchádzajúci hovor v poradí.

Čítať viac

Kampane

Vytvorte si kampaň s callscriptami a dotazníkmi a nechajte operátorov volať. V reálnom čase viete sledovať priebeh kampane a upravovať ju podľa potrieb tak, aby bola čo najvýkonnejšia.

Čítať viac

Vyskúšajte si demo verziu zdarma

Vyplňte nasledujúci formulár a zlepšite vašu komunikáciu so zákazníkmi