Farebné (bezplatné) čísla pre call centrum spoločnosti

Možnosť využitia zelených bezplatných (0800) a modrých (0850) telefónnych čísel. Poskytovaním služby farebné telefónne čísla vám zákazníci môžu volať zdarma, alebo za zvýhodnenú cenu. Získate tak konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam.

Dajte vašim zákazníkom možnosť bezplatného volania na farebné čísla vášho call centra, alebo zdieľajte cenu hovoru medzi vás a volajúceho. Farebné (bezplatné) čísla uľahčujú komunikáciu so zákazníkmi. 

Farebné čísla sú v dnešnom svete veľmi silným marketingovým nástrojom, ktorým odstránite finančnú bariéru, kvôli ktorej by ste inak možno prišli o vašich zákazníkov a teda aj o vyšší obrat. Stávajú sa tiež dôležitou súčasťou pre budovanie imidžu akejkoľvek spoločnosti, ktorá sa chce presadiť na trhu a vybudovať si stálu klientelu. Call centrum s farebnými číslami zabezpečuje rast spokojnosti a lojality zákazníkov. 

Zelené bezplatné čísla v tvare 0800 XXX XXX

Zelené bezplatné číslo pre call centrum vašej spoločnosti umožňuje bezplatné volania pre vašich zákazníkov, pričom celkovú cenu za hovor platí vaša spoločnosť a nie volajúci. 

Modré čísla v tvare 0850 XXX XXX

Modré farebné číslo pre call centrum vašej spoločnosti umožňuje zvýhodnené volania pre vašich zákazníkov, pričom je celková cena hovoru rozdelená medzi vás a volajúceho, alebo je tarifa za cenu hovoru znížená. 

Benefity farebných (bezplatných) čísel pre call centrá

  • Jednoduchá dostupnosť vašej spoločnosti prostredníctvom jednotného čísla pre celé územie
  • Dovolateľnosť z pevných aj mobilných sietí
  • Možnosť výberu zo zlatých (08XX 333 333) alebo strieborných (08XX 11 22 33) čísel
  • Väčší počet prichádzajúcich hovorov na bezplatné čí zvýhodnené čísla
  • Lepšia starostlivosť o zákazníkov, ktorí volajú bezplatne či zvýhodnene 
  • Väčšia spokojnosť zákazníkov (zákazníci nepociťujú finančnú bariéru, aby vám zavolali)
  • Sekundová tarifikácia od prvej sekundy pre prichádzajúce hovory

Poplatky za volania na farebné (bezplatné) čísla pre call centrá

Pri bezplatnom čísle 0800 nie sú volajúcemu účtované žiadne poplatky, pri zvýhodnenom čísle 0850 je prvá časť poplatkov účtovaná volajúcemu podľa služby poskytovanej jeho operátorom a zvyšnú časť poplatkov platíte vy. Služba farebné čísla je pre spoločnosti poskytovaná formou mesačného poplatku a spoplatňuje sa sekundovou tarifikáciou. 

S bezplatnými číslami už viac nebudú zákazníci rozmýšľať, či vám zavolajú.

 

Chceli by ste vedieť viac o našom riešení pre call centrá s funkciou Farebné čísla? Poraďte sa s našimi CloudTalk odborníkmi. Vyplňte kontaktný formulár nižšie a začnite s vašou skúšobnou verziou už dnes.


Vyskúšajte si demo verziu zdarma

Vyplňte nasledujúci formulár a zlepšite vašu komunikáciu so zákazníkmi