Pokročilá funkcia Callback softvéru kontaktného centra

CloudTalk vie v prípade nevybavených hovorov automaticky zavolať vašim zákazníkom späť. Ak sa vám vaši zákazníci nedovolajú, ich zmeškaný hovor sa zaznamená do systému, ktorý po istom čase opätovne vytáča ich telefónne číslo, kým nedôjde k úspešnému spojeniu zákazníka s operátorom.

CloudTalk funkcia Callback softvéru pre kontaktné centrum výrazne znižuje mieru zložených hovorov a zvyšuje spokojnosť vašich zákazníkov. Ak vašich zákazníkov naučíte, že im namiesto dlhšieho čakania v rade zavoláte späť, budú vás mať ešte radšej, pretože im ušetríte ich voľný čas.

Ukážte vašim zákazníkom, že existuje aj iná možnosť, ako sa s vami môžu spojiť bez dlhého čakania. 

Ako funguje funkcia Callback softvéru pre kontaktné centrum 

Pokiaľ sa volajúcemu nepodarí spojiť s vašimi operátormi, CloudTalk zaznamená informáciu o každom takomto zmeškanom či zloženom hovore. 

Callback začne najskôr zvoniť príslušnej skupine operátorov ako bežný prichádzajúci hovor, avšak s označením “callback”. Keď ho jeden z operátorov príjme, systém následne začne automaticky volať zákazníkovi, ktorý sa vám nedovolal.

CloudTalk - call centrum - funkcia Callback softvéru pre kontaktné centrum

Celý tento proces prebieha automaticky, takže výkonnosť vášho tímu bude efektívnejšia, vybavíte viac hovorov a zabezpečíte tak, že otázky či problémy volajúcich budú vyriešené v dohľadnej dobe.

Nastavte si Callback podľa vašich potrieb

Nastavenie funkcie spätného volania je rýchle a jednoduché. Funkciu si viete nastaviť globálne pre celé kontaktné centrum alebo zvlášť pre každú jednu Volaciu skupinu.

V rozhraní CloudTalku si viete nastaviť maximálny čas (do konca dňa, do 24 hodín, do 48 hodín), počas ktorého sa bude systém pokúšať spojiť s volajúcimi, ktorí sa vám nedovolali. Nastaviť si viete aj maximálny počet pokusov opätovného spojenia v prípade neúspešného volania:

  • prvý automatický pokus opätovného spojenia sa uskutoční hneď, keď sa uvoľní jeden z operátorov
  • druhý pokus po jednej hodine
  • ďalšie pokusy sa automaticky rozložia počas celého, vami nastaveného intervalu

To znamená, že ak si nastavíte časové rozpätie do 24 hodín a 5 opakovaní, tak systém sa 5x v priebehu 24 hodín bude pokúšať spojiť s volajúcim.

Ak máte nastavené prevádzkové hodiny vášho kontaktného centra, zmeškané hovory budú znova vytáčané len v týchto hodinách. Nestane sa tak, že sa systém bude pokúšať dovolať zákazníkovi späť napríklad v neskorých nočných hodinách. Funkciu Callback softvéru pre kontaktné centrum si viete v prípade potreby kedykoľvek vypnúť jedným klikom.

Zvýšte spokojnosť vašich zákazníkov

S touto funkciou nebudú musieť vaši zákazníci čakať v dlhých radoch. Namiesto toho len počkajú, kým im jeden z operátorov zavolá späť. Ak si vaši zákazníci zvyknú, že im zavoláte späť, ak sa vám nedovolajú, budú vás rešpektovať ešte viac, pretože nebudete plytvať ich časom čakaním v rade na spojenie s operátorom.

Znížte mieru zložených hovorov

Funkcia Callback softvéru pre kontaktné centrum zabezpečí, že budete spojený s každým volajúcim aj napriek tomu, že sa vám nedovolá. Znížite tak mieru zložených hovorov a zvýšite úspešnosť vášho kontaktného centra. V neposlednom rade zvýšite aj zisky vašej spoločnosti.

V 32 % kontaktných centier sa znížil počet zložených hovorov potom, čo začali používať funkciu Callback.

Zvyšujte produktivitu

Vďaka CloudTalku sú spätné volania jednoduchšie. Keď sa operátorovi zobrazí prichádzajúci hovor z Callbacku, môže si rozbaliť detail volajúceho, kde uvidí celú jeho predchádzajúcu interakciu s vaším kontaktným centrom - či už ide o históriu hovorov, objednávky, tickety, chaty alebo rôzne poznámky. Tieto informácie na jednom mieste ušetria vašim operátorom čas a úsilie, pretože sa nebudú musieť prepínať medzi rôznymi systémami a každú informáciu dohľadávať. 

Navyše v momente, keď volajúci zodvihne vaše spätné volanie, bude operátor vedieť všetky potrebné informácie, aby s ním mohol viesť personalizovaný rozhovor.

Sledujte štatistiky

V CloudTalku môžete jednoducho sledovať štatistiky vašich callback hovorov v prehľadných grafoch. Na jednom mieste vidíte popri počte zmeškaných hovorov aj počet úspešných callback hovorov. 

Tieto štatistiky vám poslúžia pri kľúčových rozhodovaniach, ktorých zmeny môžu viesť k zlepšeniu fungovania vašej zákazníckej podpory.

Nie je žiadnym prekvapením, že funkcia Callback softvéru pre kontaktné centrum je jednou z našich najobľúbenejších a najdôležitejších funkcií.

75% zákazníkov si myslí, že funkcia Callback je veľmi atraktívna.

 

Chceli by ste vedieť viac o našom softvéri pre kontaktné centrá s funkciou Callback? Poraďte sa s našimi CloudTalk odborníkmi. Vyplňte kontaktný formulár nižšie a začnite s vašou skúšobnou verziou už dnes.

14 dňová bezplatná skušobná verzia

Vyplňte formulár a vyskúšajte si cloudové kontaktné centrum pre inovatívne biznisy sami. Buďte spoločnosťou, ktorú chcú vaši zákazníci. Set up zaberie iba 5 minút.

Zlepšite vašu zákaznickú podporu s CloudTalkom