11. júl 2019 Blog

Call centrový softvér pre technickú podporu

Využívajte CloudTalk na riešenie inbound aj outbound hovorov. Pokročilé funkcie ako napríklad Callback alebo Skill based routing zabezpečia, že žiaden hovor nezostane neobslúžený.

Vyriešte komplexné technické problémy rýchlejšie vďaka personalizovanému prístupu

Rozhranie CloudTalku je intuitívne a umožňuje rýchly prístup k informáciám, ktoré môžu operátori potrebovať pri každodennej interakcii so zákazníkmi. Žiadne preklikávanie medzi viacerými systémami - všetky údaje nájdete prehľadne usporiadané na jednom mieste.

Náš call centrový systém v cloude vám zabezpečí prístup k:

 Zvýšte kvalitu poskytovanej technickej podpory

Robte rozhodnutia založené na reálnych dátach namiesto odhadov a zlepšite kvalitu poskytovanej zákazníckej podpory. Vďaka prehľadným štatistikám a metrikám hovorov dokážete efektívne monitorovať a zvyšovať úroveň kvality poskytovanej zákazníckej podpory. Pomôže vám v tom aj prístup k real-time dátam, trackovaniu aktivity hovorov a analýzam.

Chcete zvyšovať produktivitu vašich operátorov a zlepšovať služby zákazníkom? Pomôže vám funkcia Nahrávanie hovorov a rovnako prehľad kľúčových indikátorov, ktoré sa vám zobrazujú v CloudTalku, ako napríklad:

  • Úroveň služieb
  • Priemerná čakacia doba na spojenie s operátorom
  • Priemerná dĺžka hovorov
  • Počet zmeškaných hovorov
  • Status agenta
  • Štatistiky hovorov v reálnom čase
  • A mnohé iné

Vďaka využívaniu najnovších VoIP technológií je inštalácia CloudTalku rýchla a jednoduchá. Jediné, čo potrebujete pre poskytovanie kvalitnej zákazníckej podpory s CloudTalkom, je stabilné internetové pripojenie a váš operátor pripravený pomôcť.