Bezpečnosť telefónnej ústredne

Spoľahlivá a bezpečná prevádzka pre vašu telefónnu ústredňu. Bezpečnosť vašich údajov a hlasových VoIP služieb za vás riešime my. Všetky údaje z CloudTalku sú uložené v najmodernejších zabezpečených dátových centrách s monitoringom 24/7.

Ste spokojný s úrovňou bezpečnosti, ktorú poskytuje vaše súčasné softvérové riešenie? Sú vaše dáta a hlasové VoIP služby šifrované? Sú v súlade s GDPR? Sú zálohované a v prípade potreby je možné ich obnoviť? Ak by náhodou boli vaše dáta ohrozené, boli by ohrozené aj dôverné informácie o zákazníkoch? S CloudTalkom budú pre vás takéto a podobné otázky minulosťou. 

CloudTalk je dôležitý obchodný nástroj, ktorý pomáha zlepšovať úroveň vašich poskytovaných služieb. Obsahuje však veľké množstvo rôznych dát a informácii. Preto je pre náš špeciálny Security a Data tím vždy na 1. mieste ich bezpečnosť. Každý návrh v prvom kroku prechádzajú naši bezpečnostní technici, ktorí hľadajú možné bezpečnostné problémy a navrhujú ich vyriešenie. Vaše dáta sú tak u nás vždy v bezpečí a ukladané výhradne na území Európskej únie.

Rozumieme, že vaše kontakty a záznamy hovorov sú pre vás cenné, preto ich za žiadnych okolností neposkytujeme tretím stranám a chránime ich rovnako, ako naše vlastné.

Bezpečnostné praktiky

CloudTalk tím sa riadi odporúčaniami, ktoré sú definované bezpečnostným štandardom ISO 27001/27002, PCI/DSS a bezpečnostným projektom OWASP. CloudTalk spĺňa podmienky GDPR. Všetky dáta našich zákazníkov sú oddelené tak, aby ich nemohli vidieť, prípadne k nim iným spôsobom pristúpiť ostatní zákazníci alebo neautorizované osoby.

Bezpečnosť CloudTalk aplikácie

CloudTalk používa kombináciu rôznych bezpečnostných prístupov. Komunikácia cez webové rozhranie je šifrovaná pomocou najnovšej verzie TLS s podporou Forward Secrecy. 

  • Všetky údaje prenášané medzi klientom a serverom sú zašifrované. 
  • Všetky heslá sú zašifrované pokročilým jednosmerným algoritmom. Heslá nie sú uchovávané ani pre interné účely. 
  • Všetky telefonáty cez protokol WebRTC sú automaticky šifrované a cez SIP protokol môžu byť šifrované pomocou TLS.
  • CloudTalk neuchováva žiadne informácie o platobných kartách svojich zákazníkov. Tieto údaje sú priamo poskytované nášmu dodávateľovi platobnej brány a naša spoločnosť tieto údaje ani nepozná (od prvého momentu prenosu sú zašifrované).

CloudTalk a GDPR

CloudTalk sa zaväzuje k ochrane osobných údajov a súkromia ľudí, transparentnosti a vysokej bezpečnosti. Z pohľadu GDPR sme sa zaviazali, že budeme dodržiavať požiadavky EÚ na ochranu údajov, ktoré sa stali vykonateľné 25. mája 2018. Rozhodli sme sa opatrenia, ktoré vyplývaju z GDPR, aplikovať na všetkých klientov, aj mimo EÚ, ktorých sa toto opatrenie priamo nedotýka. Veríme totiž, že pomôžu zvýšiť bezpečnosť a dôveryhodnosť služieb. Prečítajte si, čo všetko sme z pohľadu GDPR spravili.

Používateľská bezpečnosť

CloudTalk dbá aj o internú bezpečnosť dát formou používateľských rolí (administrátor/operátor), vďaka ktorým predídete prípadným interným únikom informácií.

Bezpečnostný tím

Celá infraštruktúra CloudTalku je nepretržite monitorovaná a naši bezpečnostní technici sú v prípade hrozby pripravení zasiahnuť 24/7.

Dátové centrá

CloudTalk využíva výhradne zabezpečené dátové centrá Amazon AWS a Vnet DC SHC III v rámci EÚ s dostupnosťou min. 99,993 %. Tieto dátové centrám poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti v rámci celého sveta. Používajú viacúrovňové biometrické a iné bezpečnostné opatrenia za účelom obmedzenia fyzického prístupu len pre oprávnené osoby. Plná redundancia týchto dátových centier zaručuje, že vaše dáta ostanú v bezpečí aj v prípade zlyhania systému alebo inej katastrofy.

Chceli by ste vedieť viac o našom riešení pre PBX telefónnu ústredňu s funkciou Bezpečnosť? Poraďte sa s našimi CloudTalk odborníkmi. Vyplňte kontaktný formulár nižšie a začnite s vašou skúšobnou verziou už dnes.

14 dňová bezplatná skušobná verzia

Vyplňte formulár a vyskúšajte si cloudové kontaktné centrum pre inovatívne biznisy sami. Buďte spoločnosťou, ktorú chcú vaši zákazníci. Set up zaberie iba 5 minút.

Zlepšite vašu zákaznickú podporu s CloudTalkom